CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS - CJIB

La informació més diària del CJIB, notes de premsa, articles d'opnió, activitats de les entitats, cartells, fotografies, els vostres comentaris...

EL CJIB EXIGEIX MAJOR DEDICACIÓ CAP A LA JOVENTUT EN ELS PRESSUPOSTS

cjib | 30 Octubre, 2007 13:09 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Per primer cop des de 1999 el Govern no augmenta la seva aportació al Consell de Joventut de les Illes Balears
El Consell de Joventut de les Illes Balears vol manifestar la seva indignació i decepció perquè el pressupost destinat a Joventut per a l’exercici 2008 gairebé no augmenta respecte el 2007 quan, en termes generals, els pressuposts de la comunitat s’incrementen un 15%.

Des del Consell de Joventut de les Illes Balears exigim al nou govern que faci una aposta efectiva i real per poder desenvolupar, com a mínim, les Polítiques de Joventut que exigeix la Llei Integral de Joventut de les Illes Balears i que, tot i la seva aprovació l’estiu de l’any 2006, encara no s’ha desenvolupat. En aquest sentit Rafel Sedano, president del CJIB, ha manifestat que per poder desenvolupar aquesta Llei és necessari una dotació pressupostària adequada.

Així mateix, Rafel Sedano, ha destacat que pel que fa al pressupost Consell de Joventut de les Illes Balears, que per Llei rep de la Conselleria competent en matèria de Joventut, és la primera vegada des del 1999 que no s’incrementa ni tan sols l’IPC; fins i tot cal destacar que els darrers cinc anys el CJIB havia augment el seu pressupost en més d’un 40%, passant dels 96000 euros de l’any 2002 als 137.500 actuals, xifra exactament igual a la de l’exerci 2007. Amb aquest pressupost, el Consell de Joventut no pot assegurar poder fer front a les despeses de personal i lloguer que com a mínim incrementen l’IPC i, a més, no podrà donar continuïtat als projectes que desenvolupa.

Així, d’acord amb tot això, des del Consell de Joventut de les Illes Balears demanam una reunió immediata amb el President de la CAIB, Francesc Antich, per conèixer de primera mà quines són les intencions del Govern respecte a les Polítiques de Joventut i, alhora, s’exigeix al Conseller d’Esports i Joventut, Mateu Canyelles, i al seu Director de Joventut, Joan Artigues, que, tal i com és el seu deure, presionin allò necessari per tal de dignificar les polítiques que, des de les seves àrees i responsabilitats, han de gestionar.

EL CONSELL DE JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS DEMANA LA ELABORACIÓ D’UN PLA DE JOVENTUT PER LES ILLES BALEARS

cjib | 24 Octubre, 2007 12:17 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Des de 2004 no existeix cap tipus de Pla en matèria de Joventut a les nostres illes, tot i que així ho indica la llei de Joventut

El Consell de Joventut de les Illes Balears ha dut a terme aquest matí una roda de premsa per tal de demandar a l’actual Govern de la Comunitat Autònoma la elaboració d’un Pla de Joventut per tal de dissenyar les línies d’actuació dels propers anys en matèria de joventut, tal i com s’indica a la Llei de Joventut.

Des del Consell de Joventut de les Illes Balears demanam que s’entengui que les Polítiques de Joventut d’una comunitat no es duen a terme sols des de la seva direcció general de joventut, sinó des de totes les conselleries i des de la pràctica totalitat de departaments que hi ha a cada una, a on s’apliquen mesures que, entre d’altres, també afecten a la joventut (mobilitat, educació, salut, treball...).
Per tant, s’exigeix al Conseller d’Esports i Joventut i al seu Director de Joventut que liderin un procés on hi participin tots aquests departaments i s’elabori un Pla que reculli les accions que hi haurà i que s’aplicaran o que s’haurien d’aplicar per tal d’establir una base sobre les Polítiques de Joventut de les Illes balears.

Entre els anys 2001 a 2004, existia un Pla de Joventut que assentava les bases del treball que es duia a terme des de les administracions, per tal de millorar la situació del jovent de les Illes. Amb el canvi de govern de l’any 2003, aquest Pla passà a una utilitat mínima. Aquest fet es produí, en part, perquè s’aprovà sense estar acceptat per totes les forces polítiques del Parlament. És per això que, des del CJIB s’exigeix que el nou Pla de Joventut que s’elabori ha d’estar totalment consensuat entre els diferents grups parlamentaris per tal d’evitar que un simple canvi de govern deixi sense utilitat aquest eina que es considerada com a bàsica per les polítiques que es duen a terme pel jovent de les Illes.

Per tal d’elaborar un Pla complet, amés de la participació dels diferents departaments del Govern, es necessari comptar amb l’aspecte interinstitucional i, per tant, tenir l’aprovació dels diferents Consells Insulars, més ara que les competències en aquesta matèria estan transferides, així com amb els municipis, que, per proximitat, són els primers implicats en les necessitats de la joventut. A la llarga també s’hauran d’elaborar els diferents plans de joventut de caire insular i municipal. Amés, des del CJIB es demana que en el procés d’elaboració del nou Pla de Joventut de les illes Balears es prioritzi i valori l’opinió de la joventut i que no es faci d’esquena a la seva realitat i, en aquest sentit, el Consell de Joventut de les Illes Balears s'ofereix, i vol formar part activa, per col·laborar i participar activament en tot allò que sigui necessari per dur a terme aquest Pla.

CURS DE DIRECTORS DE TEMPS LLIURE ( semi intensiu )

cjib | 17 Octubre, 2007 08:29 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Aquesta formació està adreçada a totes les persones que es vulguin dedicar a la tasca d'educadors en el lleure, que estiguin en possessió del títol de monitor/a de temps lliure i vulguin pujar un graó en la direcció d'activitats de temps lliure. Els continguts d'aquesta formació són els que dicta l'ordre que regula els continguts dels cursos de monitor i director de temps lliure.

REQUISITS

• Tenir complits 19 anys.
• Estar en possessió del títol de Monitor/a de Temps Lliure i acreditar un any d'experiència.

DURADA

El curs té una durada de 110 hores teoricopràctiques més 40 hores de monogràfics distribuïdes de la següent manera:

• 31 d'octubre 1,2,3 i 4 de novembre
• 5, 6,7,8,i 9 de desembre
• 1 i 2 de març
• Monogràfic (dates a determinar)

PREU: 270'00 Eur, inclou tot el material, allotjament i manutenció.

TERMINI INSCRIPCIÓ: 22 d'octubre de 2007

Per més informació i inscripcions contactau amb: L'Escola de Formació de Caps del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

C/ Seminari, 4 de Palma    Tel. 971 72 51 68

Tots els horabaixes de 15'30 a 20'00 h.

III edició del curs Eines per a la participació associativa

cjib | 16 Octubre, 2007 11:47 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Atès l'èxit de la primera i segona edició del curs Eines per a la participació associativa, plantejam una tercera edició sobre uns dels aspectes fonamentals per afavorir la participació democràctica: l'associacionisme.

Els continguts del curs versaran, principalment, sobre els quatre punts següents:

— Fomentar la participació dels estudiants dins el moviment associatiu, incidint particularment a l'àmbit universitari.
— Facilitar a tots els joves interessats les eines necessàries per a constituir-se com a col·lectiu.
— Millorar la comunicació interna de les associacions i la projecció externa de les activitats que realitzin.
— Formar als membres de les associacions creades per optimitzar la gestió i administració de l'associació.

Crèdits de lliure configuració
2 (sol·licitats)

Inscripció
Per inscriure-us cal que envieu un missatge amb a compromesos@gmail.com. Hi heu de posar les vostres dades personals: nom i cognoms, DNI, estudis i adreça electrònica. Per tenir dret a certificat cal assistir a un 80 per cent de les sessions.

Programa

Dia 18
16.-16.30 h Presentació
16.30-18.30 Per què participem? Per què ens associem? El tercer sector.
18.30-20.30 Règim jurídic, fiscal i laboral de les associacions. Fer uns estatuts.

Dia 19
9.30-12 h Taller pràctic: elaboració dels estatuts d'una associació universitària,
12-14 h Dinàmica interna de les associacions: funcionament, participació, organització, comunicació, les reunions, les decisions, el lideratge, les xarxes, la cooperació, recursos, etc.
16-18.30 h Els projectes: disseny, planificació, recursos, execució i avaluació, qualitat (I).
18.30-20.30 h Els projectes: disseny, planificació, recursos, execució i avaluació, qualitat (II).

Dia 20
9-11 El treball en xarxa. Plataformes de participació i cooperació interassociativa: els consells de joventut i els consells d'estudiants.
11-12 h Avaluació: disseny, planificació i elaboració pràctica d'un projecte,.
13-14 h Autoavaluació i cloenda.

Dates de realització
18, 19 i 20 d'octubre de 2007.

Destinataris
Membres de la comunitat universitària de totes les disciplines.

Nombre de places
50

Durada
20 hores

Lloc
Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull, excepte dia 20 que s'impartirà a la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears (c/ d'Ausiàs March, 3 bxos. Palma).

Organització
Universitaris Compromesos.

Patrocini
Direcció General d'Universitat. Govern de les Illes Balears.

Col·laboració
Vicerectorat d'Infraestructures i Serveis a la Comunitat, i Vicerectorat d'Estudiants i Campus de la Universitat de les Illes Balears, Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Suport acadèmic
Departament de Filosofia i Treball Social.

Concentració Rebela't contra la pobresa

cjib | 15 Octubre, 2007 14:11 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

 
 CONVOCATORIA – NOTA DE PRENSA
 
La CONGDIB y la Alianza Española contra la Pobreza reclaman a la clase política que atienda el llamamiento de la ciudadanía
 
Más de 1.000 colectivos sociales se movilizarán el 20 y 21 de octubre contra la pobreza
 
La plataforma convoca a la ciudadanía a movilizarse el día 20 de octubre en la Plaza España
 
(Palma, jueves 11 de octubre 2007) – En septiembre del año 2000 representantes políticos de todo el mundo firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero siete años después, estos compromisos están muy lejos de cumplirse. ¿Hasta cuando habrá que esperar para que estos Objetivos sean una realidad? ¿Para cuándo la lucha contra al pobreza estará en la agenda internacional?
El próximo sábado 20 de octubre, a las 17 horas, la Coordinadora de ONGD de las Islas Baleares (CONGDIB) y la Alianza Española contra la Pobreza, -formada por sindicatos, ONGD y organizaciones ecologistas, de jóvenes, mujeres, colectivos y movimientos ciudadanos, que representan a más de 1.000 organizaciones sociales- convocan a la ciudadanía a movilizarse en una concentración con música y actividades donde se leerá un manifiesto de denuncia por los pocos avances en el cumplimiento de estos acuerdos internacionales y otros aspectos de la campaña Pobreza Cero.
La Alianza coordina las múltiples actividades previstas en todas las comunidades autónomas en el mes de octubre, con motivo de la celebración de la tercera Semana Española contra la Pobreza, que el año pasado movilizó a ciudadanos y ciudadanas de más de 40 ciudades de toda España.
 
CONCENTRACIÓN CON MÚSICA Y ACTIVIDADES
Fecha: sábado, 20 de octubre
Hora: a partir de las 17 h actividades para niños y jóvenes, a las 18h lectura del manifiesto y concentración, y más música y actividades hasta las 20h
Lugar: Plaza España, Palma de Mallorca 
 
MÁS INFORMACIÓN    Astrid Escrig

Secretaria Técnica de la Coordinadora de ONGD de las Islas Baleares
coordinadora@congdib.e.telefonica.net          Tfno. 971 76 20 73 / 607 533 749 


Festival Pinyol Endimoniat

cjib | 12 Octubre, 2007 07:45 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com


8a Trobada MPLL a Porreres

cjib | 11 Octubre, 2007 11:41 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

L'Associació Músics per la Llengua celebrarà la VIII Trobada MPLL dia 12 d'Octubre a Porreres a partir de les 20 hores.

Enguany la Trobada canvia el seu format i se celebrarà durant un únic dia, però s'habilitaran un total de sis escenaris per tot el centre del municipi, de tal manera que hi haurà diversos concerts simultàniament. Així, alguns dels escenaris estaran especialitzats en diferents estils de música i cada un tendrà el nom d'un personatge que hagi tengut importància dins el món de la cultura de les illes Balears. Hi haurà ofertes de música infantil, tradicional, cançó, rock, etc. Cada grup tocarà aproximadament 30 minuts

 


 

7è Sa Rocketa Festival

cjib | 02 Octubre, 2007 08:05 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com


Les associacions juvenils de les Illes Balears es comproneten amb la igualtat de gènere

cjib | 01 Octubre, 2007 15:15 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

 
Les associacions juvenils de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana
es comprometen amb la igualtat de gènere

Un centenar de representants del moviment associatiu jove aproven a Llíria una declaració amb les seues propostes per construir una societat més igualitària i justa

El Triangle Jove, espai de col·laboració del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), ha celebrat aquest cap de setmana la seua Trobada d’Entitats. Sota el lema "Homes i dones joves construint igualtat", la IX Trobada ha reunit un centenar de joves per reflexionar al voltant de les desigualtats encara vigents entre homes i dones, mitjançant diverses ponències, tallers i grups de debat.

La Trobada es celebra anualment i constitueix així, a més a més, un espai on les entitats dels tres territoris aprofiten per fer xarxa, per establir llaços, compartir experiències i fins i tot començar a treballar conjuntament. "Les entitats que participen a la Trobada del Triangle Jove són molt diverses entre sí, però el diàleg sincer entre unes i altres és possible ja que totes compartim un mateix objectiu: millorar la societat actual i oferir solucions o alternatives a les mancances que presenta", ha comentat Joaquín Sansano, president del CJCV.

Segons declaracions del president del CJIB, Rafel Sedano, "tothom parla de gènere, però sovint ens falta un discurs coherent, un coneixement profund d'aquesta problemàtica. La formació sobre gènere ha de ser prioritària, cal que totes i tots continuem treballant per eradicar les desigualtats a tots els àmbits, tant a l'esfera pública com a la privada". (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb