CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS - CJIB

La informació més diària del CJIB, notes de premsa, articles d'opnió, activitats de les entitats, cartells, fotografies, els vostres comentaris...

Mòdul formatiu dels escoltes de Menorca

cjib | 29 Gener, 2007 18:11 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

 

Mòdul Formatiu "Igualtat entre homes i dones, com educar en la coeducació" 

Data: 1 i 12 de Febrer.
Durada:10 hores.
Lloc: Alberg de Sa Vinyeta. Ciutadella

Preu: 30 euros. (Inclosa Pensió)

Informació a la secretaria:
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 15h.
Plaça Reial, 10- 2º Maó  Tlf. 971368863
escola@escoltesmenorca.org
www.escoltesmenorca.org

EL CJIB DEMANA AL GOVERN EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE JOVENTUT...

cjib | 29 Gener, 2007 17:15 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

EL CJIB DEMANA AL GOVERN EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE JOVENTUT I ELS SEUS PROPIS COMPROMISOS AMB EL CJIB

 

Fa més de 5 mesos que s’espera resposta per poder preparar i dur a terme el 2n Congrés de Joventut de les Illes Balears

El Consell de Joventut de les Illes Balears treballa en el foment de la participació i associacionisme juvenil així com per consolidar iniciatives que donin respostes la tota la joventut. En aquest sentit, el passat 25 d’agost, el CJIB presentà a la Consellera de Presidència i Esports, Maria Rosa Puig, una iniciativa per dur a terme el 2n Congrés de Joventut de les Illes Balears els propers dies 28 de febrer, 1, 2 i 3 de març. Un congrés on preteníem analitzar a situació de les polítiques de joventut i recollir les demandes del jovent en aquelles àrees en que treballam al CJIB. Aquesta iniciativa volíem que fos compartida amb totes les conselleries que, de forma transversal, tracten temes juvenils, una idea que fou compartida des del primer moment per la Consellera de Presidència i Esports.

Presentarem el Congrés al Ple de la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut el passat 6 de setembre, de forma que ja totes les conselleries podien anar treballant i pensar de quina forma podien col·laborar en el Congrés i fer un Congrés de Joventut el més plural possible i, alhora, tan transversal com pogués ser, afavorint la participació i col·laboració de diferents administracions (Govern, Consells, Ajuntaments...) i de tants departaments com fos possible. Així mateix, a la Comissió Permanent de la Comissió Interdepartamental de 23 de novembre, repetirem el procés i tornarem a presentar allò que estàvem duent a terme, ja amb idees més concretes, però sempre oberts a propostes.

Tot i que la comissió interdepartamental, d’acord amb el que estableix el Decret 56/2005, de 20 de maig, té les funcions de “elaborar propostes de programació de les polítiques de joventut i coordinar actuacions de les diferents conselleries relacionades específicament amb aquesta matèria” (article 2. b), “estudiar aquells assumptes que, com que afecten diverses conselleries, requereixen l’elaboració d’una proposta conjunta...” (article 2. f) i, sobretot, “atendre i avaluar les iniciatives que formuli el Consell de Joventut de les Illes Balears...” (article 2. i), a cap de les reunions on s’ha parlat del Congrés s’ha concretat res, ni s’han aportat idees per poder potenciar i desenvolupar el congrés de la millor forma possible. Alhora, també hem dut a terme una roda de presentacions i reunions institucionals amb els representants de les diferents conselleries per tal d’apropar i concretar directament amb els diferents departaments, consellers o Directors Generals en que han delegat, quina podria ser la seva col·laboració específica, però, majoritàriament, ens hem trobat que ens adreçaven a la Conselleria competent en matèria de joventut i no s’ha entès el concepte i objectiu de transversalitat del Congrés. A hores d’ara tan sols hem obtingut resposta de les institucions privades i sols d’alguna conselleria.

 (Segueix)

Activitats mes de gener d'Anem

cjib | 25 Gener, 2007 11:22 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Divendres 26
Reunió del personal "expedicionari" a Monfragüe,
a les 20:30 a la llar de Foners.
Dissabte 27  
Visita a la Torre de l’Homenatge del Castell de Bellver.
Diumenge 28
Excursió familiar al Fumat i Cala Murta.
Una ruta amb vistes panoràmiques a la zona de Formentor.
A les 9:15 a la Llar de Llevant.
Dimarts 30
Reunió del clastre de professors de l’Escola de Lleure “Ara Anem!”
a la Llar de Foners a les 20:00 per tractar del proper curs de monitors.
 
Demana la nova fitxa a les Llars i emplena-la! 
També t'explicaran el nou sistema de cobrament de quotes.

Jornada de treball II Congrés de Joventut a Bunyola

cjib | 19 Gener, 2007 09:25 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Immersos de ple en la segona fase de treball del II Congrés de Joventut, et volem convidar a una reunió comarcal amb representants d’entitats juvenils. Un dia per concretar accions, objectius, idees i recollir les demandes per part dels joves. D’aquesta manera recollirem entre tots uns continguts i uns objectius que es treballaran en el II Congrés.

Lloc: Sala Plens 

Ajuntament Bunyola

Plaç Sa Plaça, 4 

Data: 23 de gener

Hora: 20h

Jornada de treball II Congrés de Joventut a Calvià

cjib | 19 Gener, 2007 08:13 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Immersos de ple en la segona fase de treball del II Congrés de Joventut, et volem convidar a una reunió comarcal amb representants d’entitats juvenils. Un dia per concretar accions, objectius, idees i recollir les demandes per part dels joves. D’aquesta manera recollirem entre tots uns continguts i uns objectius que es treballaran en el II Congrés.

 

Lloc: Es Generador

C/Voranova, 8 Son Caliu

Data: 23 de gener

Hora: 20h

Jornada de treball II congrés de joventut 2

cjib | 16 Gener, 2007 13:42 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Immersos de ple en la segona fase de treball del II Congrés de Joventut, et volem convidar a una reunió comarcal amb representants d’entitats juvenils. Un dia per concretar accions, objectius, idees i recollir les demandes per part dels joves. D’aquesta manera recollirem entre tots uns continguts i uns objectius que es treballaran en el II Congrés.

 

Lloc: Centre universitari d’Inca ( antic quarter militar i de la guardia civil)

C/Rodríguez Casademunt, 3

Data:18 de gener

Hora: 19’30h

 

Jornada de treball II Congrés de Joventut

cjib | 16 Gener, 2007 13:38 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Immersos de ple en la segona fase de treball del II Congrés de Joventut, et volem convidar a una reunió comarcal amb representants d’entitats juvenils. Un dia per concretar accions, objectius, idees i recollir les demandes per part dels joves. D’aquesta manera recollirem entre tots uns continguts i uns objectius que es treballaran en el II Congrés.

 

Lloc: Molí d'en Polit

C/Modest Codina s/n - Manacor

Data:18 de gener

Hora: 20’00h

 

Nota de premsa del Consell de Joventut de les Illes Balears

cjib | 11 Gener, 2007 12:20 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

El Consell de Joventut demana que s’adapti el període per sol·licitar beques per desplaçaments al període de matriculació que hi ha a les diferents universitats.

El termini de presentacions acaba el proper dia 12, quan hi ha universitats que encara no han obert el seu termini de matrícula

Rafel Sedano, president del CJIB ha valorat com un fet positiu la convocatòria d’ajuts per compensar part del cost del desplaçaments dels estudiants de les Illes Balears que, atès el fet insular, s’han de desplaçar i residir fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris, però lamenta que la convocatòria no tengui en compte els diferents períodes de matrícula i la manca de difusió de la convocatòria.

Sedano recorda que el termini per demanar els ajust acaba el proper dia 12 de gener i un dels documents que han d’aportar per sol·licitar aquest ajut és precisament la Fotocòpia del full de matrícula on constin el nombre de crèdits matriculats i el nombre d'assignatures, quan hi ha universitats que preveuen un període de matricula al mes de febrer i per tant els estudiants que es matriculen el mes de febrer podrien no accedir a aquest ajuts.

En aquest sentit Sedano, ha manifestat que des del CJIB hem remés una carta al Conseller d’Educació demanant que s’adapti el període de sol·licitud d’ajudes als distints períodes de matriculació existents i que es faci més difusió de les diferents convocatòries d’ajuts entre els i les joves estudiants de les Illes Balears per tal de fomentar l’accés als estudis universitaris entre la població jove de les Illes tal i com diu la Llei de Joventut al seu article 36, dedicat a la mobilitat juvenil, on diu que “l’administració de la CAIB ha de promoure polítiques per fomentar la mobilitat per a tota la joventut de qualsevol de les illes, per garantir la igualtat d’oportunitats, sobretot en relació amb els estudis, la formació, els programes...” tenint en compte que s’han de promoure i assolir els principis que marca la Llei de Joventut al seu article 6 (la universalitat, la transversalitat, la igualtat d’oportunitats, la integritat, l’ equitat, la descentralització...).

Sedano ha recordat que a les Illes Balears un dels grans problemes que hi ha és l’elevat índex d’abandonament d’estudis i la manca de formació dels joves i per això, considera necessari articular totes les accions necessàries per fomentar la formació de la joventut de les Illes Balears amb un gran pla global i no petites accions i ha afegit “un dels grans mals en polítiques de joventut en aquestes Illes és la manca de planificació i coordinació entre les diferents administracions, just es fan petites accions puntuals i concretes que en un moment donat tenen una gran repercussió, però que no donen una resposta integral a les necessitats de la joventut”

I Concurs de Fotografia Social

cjib | 11 Gener, 2007 12:13 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Hola joves!

A la web de la Plataforma d'ONG d'Acció Social hi ha penjades les bases del I Concurs de Fotografia Social

Si voleu pitjant aquí les podeu visualitzar directament

Més subvencions en matèria de joventut per a l'any 2007

cjib | 05 Gener, 2007 09:25 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Als següents enllaços podreu trobar les bases que regulen les subvencions per associacions de l'any 2007 relacionades amb joventut:


És important llegir bé les convocatòries, perquè s’han produït modificacions respecte a  la convocatòria del 2006, així per exemple  es preveuen ajuts per a la constitució d’associacions. A l’àmbit d’aplicació de la convocatòria heu de tenir en compte que s’adreça a “entitats radicades a Mallorca, les persones destinatàries de les qual siguin infants i joves de Mallorca i també projectes de les entitats amb seu a més d’una illa en relació a projectes que beneficiïn infanst i joves de Mallorca o de més d’una illa”. També hi ha canvis als criteris de valoració  dels projectes.......
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb