CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS - CJIB

La informació més diària del CJIB, notes de premsa, articles d'opnió, activitats de les entitats, cartells, fotografies, els vostres comentaris...

Agenda d'activitats d'ANEM

cjib | 24 Febrer, 2006 08:20 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Agenda

Reunions d'Infantil

Divendres 24 a les 17:30 a les diferentes llars segons el programa aprovat.

Sopar de Carnestoltes

Divendres 24 a les 20:00 a la Llar de Foners

Fitxa d'associat i quotes

Demana la nova fitxa a les Llars i emplena-la!

També t'explicaran el nou sistema de cobrament de quotes.

Tallers

Per participar als tallers de Teatre, Gimnàstica, Premsa, Cor Intercultural,

Habilitats artístiques, Brodats, Fotografia i Guitarra posau-vos en contacte

amb cada responsable a les Llars.

per més informació pots visita la web: www.anemweb.com


Les associacions de les Illes Balears demanen una aplicació no restrictiva de la Llei de subvencions

cjib | 22 Febrer, 2006 15:44 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

El FÒRUM D’AGENTS SOCIALS de les Illes Balears (FAS-IB)[1], preocupat per la difícil i complicada situació que ha generat l’aplicació de la nova Llei reguladora de Subvencions 38/2003 i solidari amb les inquietuds que això ha creat en el sí de nombrosos col·lectius d’aquí i d’altres indrets de l’estat espanyol, manifesta el següent:

1.- Les associacions sense ànim de lucre, com expressió pràctica d’una ciutadania compromesa amb els valors democràtics i solidaris, som les primeres interessades que les subvencions estiguin degudament regulades i controlades amb  el màxim de garanties de transparència i control de que s’han aplicat a les finalitats per a les quals foren concedides.

2.- Aquesta transparència no pot servir de pretext per impedir, de fet, el funcionament del teixit social no lucratiu ni per abocar a la pèrdua d’importants recursos comunitaris aportats per milers de persones voluntàries que a hores d’ara es qüestionen si podran continuar desenvolupant el seu compromís solidari i el seu exercici de ciutadania activa i compromesa envers el jovent, la gent gran, persones amb risc d’exclusió social, cooperació  al desenvolupament etc.

3.- Només una clara voluntat política, que no es basi només en declaracions d’intencions, sinó en fets i mesures concretes i urgents, permetrà superar de forma urgent i a nivell pràctic la situació creada per l’aplicació d’aquesta Llei:[1] El FÒRUM D’AGENTS SOCIALS de les Illes Balears fou creat amb motiu del I Seminari Interautonòmic sobre la Llei 38/2003 reguladora de Subvencions organitzat a Palma per la Coordinadora d’ONG de Cooperació de les Illes Balears (CONGDIB) el 17 de desembre de 2005 i està format, de moment, pel Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB), la Coordinadora d’ONGs de Cooperació al Desenvolupament (CONGDIB), la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN) i la Federació d’AA.VV. de Palma. Roman obert a altres Xarxes i Coordinadores/Federacions.

 (Segueix)

Amb tot ...som dones, jornades de sexualitat

cjib | 22 Febrer, 2006 10:59 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.comVos podeu descarregar el tríptic pitjant aquí

El CJIB demana als grups parlamentaris que presentin esmenes a la llei de joventut

cjib | 21 Febrer, 2006 12:57 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

El Consell de la Joventut ha estat rebut per tots els grups parlamentaris amb l’excepció del Grup Popular

El Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) ha demanat a tots els grups parlamentaris poder mantenir una reunió per tal de traslladar-los les esmenes que el CJIB va presentar en el tràmit d’audiència pública i que no han estat incloses en el projecte de Llei de Joventut. El Consell de la Joventut ha estat rebut per tots els grups parlamentaris, amb l’única excepció del Grup Popular, i tots ells s’han mostrat molt interessats en les propostes del CJIB.

Rafel Sedano, vicepresident primer del CJIB, explica que “hem demanat als diferents portaveus del grups parlamentaris que en el debat parlamentari del projecte de Llei de joventut  presentin esmenes per tal que la nova Llei de Joventut reconegui el paper d’interlocutor del CJIB i la necessitat de dotar-lo  dels recursos necessaris per poder dur endavant la seva tasca”.

Les esmenes del CJIB, rebutjades en primera instància per la Direcció General de Juventut, feien també incidència en l’àmbit d’aplicació especial d’aquesta llei. El Consell de Joventut considera que  no es pot excloure els nousvinguts  de la seva consideració com a  jove de les Illes Balears. Sedano explica que “amb la nova llei, quan per raons d’estudis un jove hagi de residir de forma temporal fora de les Illes, haurà d’acreditar haver residits 10 anys a les Illes Balears per poder ser considerat un jove de les Illes Balears. Això vol dir que tots els nouvinguts majors de 7 o de 8 anys queden automàticament exclosos”.

Rafel Sedano també ha manifestat l’enorme preocupació del CJIB davant el règim sancionador que  estableix la llei. En aquest sentit, el representant del CJIB afirma que “escarrufa llegir que la nova llei habilita al personal inspector per “accedir, lliurement i sense avís previ, als locals, les instal·lacions juvenils, les activitats i els serveis sotmesos a aquesta normativa”.

Una altra de les propostes del CJIB que ha estat rebutjada per la Direcció General de Joventut ha estat la creació de  l’Observatori de la Joventut. Des del Consell de la Joventut recorden que aquesta eina ja havia estat anunciada en el debat parlamentari del pressuposts de la CAIB del 2005 i a la Comissió Interdepartamental per a l’Elaboració de les Polítiques de Joventut, però que “sorprenentment i sense cap explicació ha estat eliminada amb l’única explicació de què no es considera oportú crear-lo en aquests moments”.

El CJIB també ha demanat als grups parlamentaris que recullin les seves esmenes en les quals proposen que es garanteixi la mobilitat dels joves de  les Illes Balears perquè puguin participar activament a la nostra societat amb igualtat d’oportunitats. El CJIB també vol que la llei reculli de  forma clara i explícita  que l’educació pública gratuïta i de qualitat  ha d’estar garantida, així com la finalització dels estudis obligatoris.

Finalment, el CJIB demana que llei de joventut no doni l’esquena a la realitat sociolingüística de les Illes Balears. En aquest sentit, Sedano recorda que “d’acord amb el resultat de l’estudi sociològic sobre la realitat juvenil de les Illes Balears, el 57 % del joves de les Illes no s’expressa bé  en  la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, la qual cosa fa palès la necessitat de prioritzar l’aplicació  de polítiques encaminades a la normalització lingüística dels joves de les Illes.


Presentació de llibres a càrrec de l'Associació Ben Amics i Jordi Petit

cjib | 21 Febrer, 2006 12:18 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Presentació dels llibres de Jodi Petit, "25 años más, una perspectiva de pasado, presente y futuro del movimiento lgtb"
(Pròleg del professor MAnuel Castells)
i del llibre "Vidas del arco iris, historias del ambiente"
(Pròleg del periodista Xavier Sardà)

Dimecres 22 de febrer a les 20:30 hores
Llibreria Agora, C/ Jardí Botànic, 2 Palma

ENTRADA LLIURE

Organitzen: Llibreria Agora i Ben amics

 (Segueix)

Els joves de les Illes Balears són dels qui més esforç han de fer per poder accedir a un habitatge

cjib | 20 Febrer, 2006 10:03 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

L’Observatori Jove d’Habitage (OBJOVI) ha fet públiques les dades  corresponents al segon trimestre de 2005.

L’Observatori Jove d’Habitatge (OBJOVI), que depèn del Consejo de la Juventud de España (CJE), ha fet públiques les dades referents  a la posició dels  joves  en el mercat d’habitatges  corresponents al segon  trimestre de 2005

L’informe de l’OBJOVI posa de manifest que els joves de les Illes Balears són dels qui més esforç han de fer per poder accedir a un habitatge. Així, l’informe de l’OBJOVI, que es basa en fonts estadístiques oficials, determina que els joves de les Illes Balears han de destinar un 63.7% del seu sou per poder accedir a un habitatge, mentre que la mitjana estatal és del 53.7% i el màxim tolerable  és  el 30%;  i   a més  a més el sou mig dels joves de les Illes Balears ( 14.557.58€)  està  per  sota de la mitja estatal (15.355,97 €)

uan es tracta d’una llar jove (quan al manco un dels membres del nucli familiar és jove) el cost d’accés a l’habitatge dels joves de les Illes Balears es situa en un 39.4%

Pel que fa a les franges d’edats, l’estudi de l’OBJOVI explica que el cost d’accés a l’habitatge per als joves balears d’entre 18 i 24 anys és del 84.4%, mentre que els que se situen entre els 25 i 29 anys dediquen un 64.2% del sou, els qui estan entre els 30 i els 34 hi destinen un 54.1%

A més, l’OBJOVI també reflecteix la diferència que existeix entre homes i dones alhora d’accedir a una llar. Així, a les Illes Balears, mentre els homes que volen accedir a un habitatge han de dedicar el 58.7 %, les dones que volen fer el mateix, han de destinar-hi el 72.5% del sou. Unes  diferències que també  es  reflecteixen en els sous, les dones joves de les Illes Balears cobren  un mitja  de gairebé 3.000 € manco anuals  que  el homes joves.

L’estudi realitzar pel CJE també posa de manifest que el preu màxim tolerable que pot pagar un jove de les Illes Balears és de 92.805,48 euros, mentre que el preu mitjà d’un habitatge lliure es situa en 196.960. €

L’informe de l’OBJOVI manté que, malgrat que l’accés a l’habitatge lliure per a les persones joves és molt elevat i excloent, les Illes Balears continuen essent una de les  comunitats autònomes amb una major proporció de joves emancipats de tot l’estat 53,9%. Segons l’estudi l’emancipació dels joves balears es produeix a través del mercat laboral, ja que el 82,5% es declaren actius i el 76,3% estan ocupats. Cal destacar que en relació al primer trimestre de 2005  s’ha produït un increment del 12.85 %  en el percentatge de  població activa  però aquesta  inserció laboral es tradueix en relacions laborals poc estables, amb contractes temporals de curta durada.

Així mateix cal destacar que l’estudi posa de manifest que la comunitat autònoma de les Illes Balears té l’índex més baix de joves estudiants ( 9%), molt per sota de la mitja estatal (14.4%), una diferència que es fa més gran entre els joves de 18 a 24 anys  on la mitjana estatal està en el 33.9% d’estudiants i  a les illes  no supera el 22.3%. Aquestes  xifres  posen de manifest  la necessitat de potenciar la formació entre la joventut illenca.


Avui a les 19:30 hores inaugurem l'exposició fotogràfica "Palma amb la diversitat"

cjib | 16 Febrer, 2006 09:01 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Avui al centre social FLASSADERS, c/ ferreria nº 8 , Palma de Mallorca, l'associació Ben Amics inaugura l'exposició fotogràfica "Palma amb la diversitat", aquesta consta de vint fotografies que volen ser un reflex del  nostre col·lectiu , reivindicant la seva visibilitat i diversitat.
Si desitjau més informació sobre el projecte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a traves del correu electrònic benamics@benamics.com,   al telèfon  del nostre local 971 715670 o amb la coordinadora del mateix, Beatriz Menendez al seu correu beatrizmenendeznieto@gmail.com.
 
Una abraçada,
Chicosé Cubero
President Ben Amics

EL Consell de Joventut de les Illes Balears acull la reunió dels Consells de Joventut del sud d’Europa

cjib | 13 Febrer, 2006 18:07 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Durant tres dies els representants dels consells de joventut d’Espanya, Portugal, Itàlia, Eslovenia, Catalunya, i amb la participació també dels representants del Consell de joventut de Bèlgica s’han reunit al CJIB per tal d’establir unes línies de treball conjuntes, així com una proposta de funcionament que faci més dinàmic i participatiu aquest grup de treball.

Tots els consells nacionals de joventut participants a la reunió dels consells de joventut del sud d’Europa són membres de ple dret del Foro Europeu de la Joventut, l’organització internacional creada pels consells nacionals de joventut i organitzacions juvenils internacionals que tenen la finalitat de representar els interessos de la joventut europea. És l’única plataforma juvenil europea que representa les organitzacions juvenils a la Unió Europea, el Consell d’Europa i Nacions Unides, en definitiva és el canal de comunicació entre els i les joves i les institucions europees.

Joan Ferrà, president del CJIB, fou l’encarregat d’inaugurar aquestes jornades de treball, a les que destacà la importància del treball dels consells nacionals de joventut per fer arribar les propostes del joves a les Institucions Europees, així com la necessita d’establir espais de participació com aquesta trobada dels consells de joventut del sud d’Europa perquè sens dubte els i les joves dels sud d’Europa compartim molts problemes i propostes per millorar la societat a la que vivim. Ferrà manifestà que espais com aquest permeten el coneixement mutu i l’intercanvi d’experiències que s’estan duent a terme a cada un dels consells de joventut.


El Consell de Joventut de les Illes Balears ha presentat l’AGENDA 21 per a entitats

cjib | 04 Febrer, 2006 11:55 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Eduard López, responsable de medi ambient del CJIB ha manifestat que aquest projecte sorgí d’una proposta de  les entitats que formen part de la comissió de medi ambient perquè consideram  que el moviment associatiu juvenil a part d’implicar-se plenament en les Agendes Local 21 dels seus municipis ha d’anar més enllà, i per això hem treballat per adaptar L’AGENDA LOCAL 21 a l’àmbit associatiu.

L’AGENDA 21 per a entitats  és un programa d’actuació aplicat a les entitats, i que suposa la participació i implicació cívica de tots

els integrants de l’entitat. És un procés constituït per diverses fases i que es basa en la realització d'una àmplia anàlisi de l'estat de les associacions i la seva tendència futura, pel que fa a aspectes ambientals, socials i econòmics.

Aquesta Agenda 21 per a entitats serà repartida entre totes les entitats del CJIB i també  es farà arribar a  les entitats que estiguin interessades en treballar per a la sostenibilitat. S’ha fet una primera edició de 2000 exemplars.

Així mateix, Joan Ferrà ha manifestat que per tal de facilitar a les entitats aquest procés, també es lliuraren unes gadelles a les  entitats  perquè puguin separar correctament les deixalles.

El CJIB presenta l'Agenda 21 per entitats

cjib | 03 Febrer, 2006 08:39 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Eduard López, responsable de medi ambient del CJIB ha manifestat que aquest projecte sorgí d’una proposta de  les entitats que formen part de la comissió de medi ambient perquè consideram  que el moviment associatiu juvenil a part d’implicar-se plenament en les Agendes Local 21 dels seus municipis ha d’anar més enllà, i per això hem treballat per adaptar L’AGENDA LOCAL 21 a l’àmbit associatiu.

L’AGENDA 21 per a entitats  és un programa d’actuació aplicat a les entitats, i que suposa la participació i implicació cívica de tots

els integrants de l’entitat. És un procés constituït per diverses fases i que es basa en la realització d'una àmplia anàlisi de l'estat de les associacions i la seva tendència futura, pel que fa a aspectes ambientals, socials i econòmics.

Aquesta Agenda 21 per a entitats serà repartida entre totes les entitats del CJIB i també  es farà arribar a  les entitats que estiguin interessades en treballar per a la sostenibilitat. S’ha fet una primera edició de 2000 exemplars.

Així mateix, Joan Ferrà ha manifestat que per tal de facilitar a les entitats aquest procés, també es lliuraren unes gadelles a les  entitats  perquè puguin separar correctament les deixalles.
Portada de l'Agenda21 per entitats elaborada pel CJIB
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb