CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS - CJIB

La informació més diària del CJIB, notes de premsa, articles d'opnió, activitats de les entitats, cartells, fotografies, els vostres comentaris...

ANÀLISI DE LA REALITAT DELS JOVES A LES ILLES BALEARS 2005

cjib | 26 Setembre, 2005 16:05 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Davant la presentació de l’”Anàlisi de la realitat dels joves a les Illes Balears 2005” feta per la Conselleria de Presidència i Esports i la Direcció General de Joventut, la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de les Illes Balears vol fer aquestes primeres consideracions:

1) Participació.

L’estudi posa  de  manifest que  l’índex de participació dels joves de les Illes és molt baix: només un 13.9 % dels joves de les Illes Balears afirma que pertany a algun tipus d’associació.

Des del CJIB mostram la nostra preocupació davant aquest percentatge tan baix de participació associativa dels joves balears. Des del Consell de la Joventut recordam que la participació ciutadana és una condició fonamental per assolir una societat democràtica avançada i que l’article 48 de la Constitució espanyola estableix que “els poder públics promouran la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”.

L’Anàlisi posa de manifest la necessitat d’incentivar la participació dels joves  en la  societat. En aquest sentit, el CJIB ha proposat en diverses ocasions que es dugui a  terme  el projecte d’Educació per a la Participació.

Aquest projecte pretén introduir  a l’àmbit de l’educació formal un programa de sensibilització i educació per a la solidaritat amb l’objectiu de promoure  una ciutadania activa i solidària  entesa  com a  la  intervenció efectiva  de totes  les persones  en els assumptes públics, davant els mecanismes d’exclusió social  ( o auto-exclusió per  desinterès  o desmotivació) i com un conjunt de drets polítics, econòmics, culturals i socials deguts a tots els éssers  humans la plena realització dels qual ha de ser  una responsabilitat  compartida  pel pobles  del Nord i Sud. Un projecte  que  ja  s’ha  dut a terme a la  comunitat valenciana i ha  obtingut una gran acceptació.

Aquest  projecte  va  ser  presentat davant la Conselleria d’Educació ara fa  dos  any sense  que n’hagin obtingut cap tipus de resposta.

 (Segueix)

El Consell de Joventut demana al president Matas que convoqui el Consell Social de la Llengua Catalana

cjib | 22 Setembre, 2005 11:24 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

NOTA PREMSA

El CJIB es mostra preocupat pel desconeixement dels joves de les Illes de la llengua pròpia, segons l’estudi de la Direcció General de Joventut

El Consell de Joventut de les Illes Balears mostra la seva preocupació davant els resultats de l’estudi  sobre la realitat juvenil de les Illes Balears que  ha  realitzat la Direcció General de Joventut i que posa de manifest,  entre altres aspectes, que  el 57 % del joves de les Illes no s’expressa bé  en  llengua català, pròpia de les Illes Balears.

Marta Prunés, responsable de l’Àrea de Llengua i Cultura del CJIB,  manifesta  que “davant d’aquesta dramàtica situació, és absolutament necessari que el Govern de les Illes Balears i la Direcció General de Joventut prioritzin l’aplicació de polítiques encaminades a la normalització lingüística dels joves de les Illes. No podem oblidar que, en el redreçament lingüístic és fonamental incidir en els joves, ja que juguen un paper decisiu”. Prunés també assenyala que “el Govern de les Illes Balears hauria de prendre mesures urgents per recuperar el prestigi social de la llengua catalana. Per a la normalització lingüística entre els joves aquesta passa és essencial així com la presència de la llengua als models de referència i als mitjans de comunicació de massa”.

La  representant del CJIB  explica  que “com a representants dels joves de les Illes Balears davant dels poders públics i com a membres del Consell Social de la Llengua Catalana, ens hem adreçat al president del Govern de les Illes Balears per a demanar-li que convoqui aquest organisme per avaluar l’estudi de la Direcció General de Joventut i per impulsar el procés  de normalització lingüística entre els joves que, a judici de les dades presentades pel mateix Govern, està en una vertiginosa fase de retrocés”

El Consell de Joventut mostra la seva preocupació per la poca incidència de les polítiques de joventut entre els joves

cjib | 21 Setembre, 2005 08:10 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Nota Premsa

Rafel Sedano , vicepresident del CJIB  destacà  al fet que l’estudi sociològic sobre  la realitat juvenil a les Illes Balears posa de manifest que les polítiques de joventut, així com els serveis  que  el propi govern ofereix  als joves són les grans desconegudes, en aquest sentit  manifestà  que  “més  d’un 80 % no coneix  els  serveis  que  el govern ofereix als  joves”

Rafel Sedano considera  que el govern  hauria d’insistir més  en fer arribar les propostes i recursos als  joves  i recorda  que lluny d’això en aquesta legislatura la Direcció General de Joventut  ha  tancat Radio Jove que era precisament l’instrument  de comunicació propi  més important  del que disposaven els joves. 

Tot i que segons aquest l’estudi, el CJIB es més conegut que la pròpia administració, és necessari potenciar aquesta  òrgan  creat per  una Llei del Parlament l’any 1985,  i per  això  és necessari  que el propi govern el reconegui com a  òrgan d’interlocució  i li atorgui els recursos que precisa pel seu normal funcionament.

Des del CJIB  critiquen  que  el Govern hagi volgut  basar-se  exclusivament  en aquest estudi a l’hora d’elaborar les polítiques de  joventut, sense  tenir en compte  el CJIB , que    competències en aquesta  matèria  i que  aglutina  les principals associacions juvenils de les illes.

El Consell de Joventut reclama més presència a l’elaboració del Pla estratègic de joventut

cjib | 16 Setembre, 2005 17:29 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

El passat mes  de març, després de la presentació per  part del la Direcció general de Joventut del disseny i elaboració del Pla  Estratègic de joventut, els representants del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB)  proposaren  al director  general de joventut, Juan Manuel Gómez Gordiola,   la celebració d’un espai  de  debat  amb la participació de tots els agents implicats  en matèria de joventut  a la vegada  que  oferiren la col·laboració del CJIB. Els representants del Consell de la Joventut posaren de manifest  que  “aquesta  col·laboració  no es  pot limitar en mantenir una reunió per contar al CJIB allò que la Direcció general de joventut ha  decidit unilateralment”.

Rafel Sedano, vicepresident primer del CJIB  considera que  “el Consell de la Joventut, com a representant dels joves de les Illes Balears,  ha d’estar present en el disseny d’aquesta trobada, a totes i cada una de  les actuacions  que  l’acompanyen i poder tenir veu a les reunions tècniques  que  es  duen a  terme”.  En aquest sentit, Sedano exposa  que “des  del CJIB no podem acceptar de  cap de les  maneres  que en el qüestionari dissenyat per la direcció General de Joventut , a la pregunta  ‘què fas  en el teu temps lliure?’ ni tan sols es contempli  com a  possibilitat de resposta la participació a una associació o el voluntariat”.

Per altra banda, el vicepresident del CJIB creu que “és necessari revisar el qüestionari a totes les àrees. Així, per exemple, no és possible  que és demani als joves si troben que és important potenciar la finalització de l’educació obligatòria.  L’administració te l’obligació, per llei, d’escolaritzar a tots  els joves  a l’etapa d’educació obligatòria”. Sedano també explica que “a l’àrea de salut  no es tenen en compte ni els trastorns  alimentaris, ni la prevenció del accidents de trànsit, ambdós directament relacionades  amb la població jove. O a l’àrea de medi ambient que no fa cap referència al transport públic ni a les energies alternatives. I encara més, en cap moment es demana si es considera important potenciar l’educació en valors o l’educació per a la participació”.

El CJIB ha demanat al Director  general de Joventut que  el  deixi  exercir les  funcions  que  té atorgades per llei de col·laborar amb l’administració en tot allò que  estigui relacionat  amb la problemàtica i els interessos juvenils i que  el qüestionari abans  esmentat sigui revisat   amb tots  els  agents  implicats  i es  recullin les modificacions  que  es  considerin.

Per a més informació  Rafel Sedano: 679 40 63 26

Jornades de debat per el futur Pla Estratègic de Joventut 2005 - 2008

cjib | 16 Setembre, 2005 10:23 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

Per els dies 7, 8 i 9 d’octubre es té previst que es duguin a terme unes jornades participatives on treballar les línies d’actuació, els objectius, etc... del que ha de ser el Pla Estratègic de Joventut 2005 - 2008

Aquestes les organitza la Direcció General de Joventut i es convida a tots els joves, tècnics de joventut, entitats juvenils i altres implicats en i amb el jovent.

El lloc de trobada és a l’alberg de la Victòria a Alcúdia, i per poder-hi assistir cal fer una inscripció que heu de fer arribar a l’àrea de Participació de la Direcció General de Joventut.

Si vols visualitzar el programa i tenir més informació pitja aquí

Interès sanitari mínim un projecte de prevenció d’accidents de trànsit destinat als joves

cjib | 07 Setembre, 2005 09:49 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

NOTA DE PREMSA

La conselleria de Salut i Consum considera d’interès sanitari mínim un  projecte de prevenció d’accidents de trànsit destinat als joves

El passat mes de març el Consell de la Joventut de les Illes Balears presentà davant la conselleria de salut i consum un projecte de prevenció d’accidents de trànsit, anomenat  «Més educació, més prevenció, menys accidents = Salut»  que  ha  estat qualificat “com  d’interès sanitari  mínim i si li assigna  una quantia de 0,00€”

Des de la plataforma juvenil s’ha rebut amb perplexitat la qualificació com a d’interès mínim sanitari d’aquest projecte,  perquè  consideren que l’alt índex  de víctimes  en accidents de trànsit   que  pateixen les Illes Balears s’ha de combatre també des de la prevenció i molt especialment des  de l’educació  a l’àmbit formal i no formal. En aquest sentit, els representants juvenils recorden que el Pla de Salut de les Illes Balears 2003/2007 considera com a “àrea prioritària d’intervenció els accidents”.

Davant l’augment considerable  dels accidents de trànsit, i essent els joves el sector de població més afectat,  el CJIB havia  dissenyat un projecte de prevenció elaborat per joves i destinat a la població jove. El projecte del Consell de la Joventut té l’objectiu de prevenir els accidents de trànsit, especialment entre la població juvenil des de la formació vial i educació en valors. El CJIB pretenia implicar als més  joves en la formació d’altres joves i incentivar i recolzar el moviment associatiu com espai per a l’educació vial dels i les joves a partir d’un curs que treballarà els aspectes de l’educació vial, l’educació en els valors de solidaritat, el respecte a la vida i de manera transversal la prevenció del consum de l’alcohol i altres drogues.

l'Esborrany de la Llei integral de Joventut

cjib | 05 Setembre, 2005 15:16 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com google.com twitter.com technorati.com

NOTA DE PREMSA

 El Govern elabora  l’esborrany de la Llei integral de Joventut sense  tenir en compte  el Consell de Joventut de les Illes Balears

El representant del CJIB, exposà que  resulta sorprenent que  s’anuncií que les polítiques de joventut  “perseguiran bàsicament  afavorir la participació dels joves en la societat, fomentar l’associacionisme, promoure  els valors de la solidaritat  i tolerància, un millor accés a la informació, a l’habitatge i fomentar hàbits  saludables  d’oci i temps lliure”, si tenim en compte  que   en relació al foment de l’associacionisme jove aquest any han reduït considerablement els  ajuts  destinats a les  associacions juvenils i  que  el CJIB presentà  fa ara  dos  anys  un projecte d’educació per  a la participació i que  encara  no ha  obtingut una  resposta  sobre  l’execució o no d’aquest projecte.

El Consell de Joventut de les Illes Balears lamenta  que s’hagi hagut d’assabentar  per la premsa de l’elaboració de l’esborrany de la Llei Integral de Joventut, quan la  llei de  creació del Consell de Joventut li atorga la funció de  col·laborar amb l’administració mitjançant la preparació d’informes i qualsevol altres  activitats relacionades  amb la problemàtica i els interessos juvenils, tant a iniciativa pròpia com dels òrgans de l’Administració

Així mateix, el representant del CJIB  exposà que no es pot entendre  que s’ anunci la potenciació del Consell de Joventut , quan l’opinió del CJIB no ha estat considerada a l’hora d’elaborar aquest esborrany, en aquest sentit  els representats del CJIB han manifestat que  han demanat una reunió amb la Consellera Rosa Puig amb la finalitat de poder conèixer amb detall el contingut de l’esborrany  i  una  vegada estudiat per la comissió de participació  s’hi puguin fer  les al·legacions que siguin pertinents.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb